Od 15 czerwca rusza elektroniczna rekrutacja kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

1. Wejdź na stronę:

https://powiatgrodziski.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.xhtml

i postępuj zgodnie z instrukcją na stronie.

2. Po zarejestrowaniu należy wydrukować wniosek podpisany przez przynajmniej jednego z opiekunów. Następnie kandydat musi złożyć wniosek w szkole lub wysłać skan wniosku na maila szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej należy dostarczyć do 10 lipca do placówki pierwszego wyboru, a świadectwa z egzaminu ósmoklasisty będą przyjmowane od 31 lipca do 4 sierpnia.

4. Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zostanie ogłoszona 12 sierpnia na terenie szkoły i na stronie internetowej.

 

Z naszą ofertą możesz zapoznać się w zakładce Rekrutacja/Informacje dla kandydatów.

 

Od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu znajdują się regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
  • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
  • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

 

https://dokumenty.men.gov.pl/Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_30b.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/Uzasadnienie_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_30b.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_%E2%80%93_edukacja_wczesnoszkolna.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/Konsultacje_w_szkole_%E2%80%93_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/Rewalidacja_w_szkole_%E2%80%93_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf

Back to top