informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcui grudniu 2022 r.:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/

materialy-dodatkowe/wnioski-z-badan-diagnostycznych-zeprowadzonych-w-marcu-i-grudniu-2022-r/

opracowany na podstawie tych wniosków materiał (17.) dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenionewypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”):
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/

20230315%20Materia%C5%82y%20dodatkowe%2017_Rekomendacje%20i%20przykladowe%20ocenione%20wypracowania.pdf

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_431420220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_431720220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_455920221010%20E8_EM_23%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN_aktualizacja_1.pdf.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2023

http://oke.waw.pl/files/oke_waw_431820220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki.pdf.pdf

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_431620220819%20EM%202023%20Informacja.pdf.pdf