ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Lp

        Data

Wydarzenie

1.                   

1.09.2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego – zebranie zespołów przedmiotowych- zebranie zespołów wychowawczych

2.                   

15.09.2020 r.

Zebrania rodziców:

godz. 17.00 - klasy I  spotkanie  z wychowawcami i dyrektorem szkoły

3.                   

13.10.2020 r.

Dzień Edukacji Narodowej

4.                   

20.10.2020 r.

Zebranie z rodzicami wszystkich klas

5.                   

12.2020 r.

Próbne egzaminy zawodowe kl. IV

6.                   

08.12.2020 r.

Rada Pedagogiczna poświęcona zagrożeniom –

Dzień otwarty – spotkania z rodzicami.

7.                   

22.12.2020 r.

Uroczysta Rada Pedagogiczna -

spotkanie z pracownikami szkoły i emerytami

8.                   

23-31.12.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

9.                   

7.01.2021 r.

Wystawianie ocen za I półrocze

10.               

12.01.2021 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna i zebrania z rodzicami

11.               

12.01. 2021 r.

Część pisemna egzaminu z klasyfikacji AU.36, TG.15, EE.09

12.               

14.01. 2021 r.

Część praktyczna egzaminu z klasyfikacji TG-15

13.               

14.01. 2021 r.

Plenarna Rada Pedagogiczna

14.               

16-18.01. 2021 r.

Część praktyczna egzaminu z klasyfikacji AU.36.

15.               

18-20.01. 2021 r.

Część praktyczna egzaminu z klasyfikacji EE.09

16.               

18-31.010.2021 r.

Ferie zimowe

17.               

03. 2021 r.

Próbny egzamin maturalny

18.               

12.03. 2021 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna i „Bemonalia”

19.               

03. 2021 r.

Rekolekcje

20.               

23.03. 2021 r.

Zebrania z rodzicami

21.               

30.03. 2021 r.

Wystawiamy zagrożenia w klasach IV/maturalnych/

22.               

30.03. 2021 r.

Rada Pedagogiczna - zagrożenia w klasach kończących

23.               

1-6.04. 2021 r.

Przerwa świąteczna

 

24.               

27.04. 2021 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

dla klas kończących.

25.               

30.04. 2021 r.

Uroczyste pożegnanie klas IV

26.               

29.04. 2021 r.

Gra Miejska

27.               

04-20.05. 2021 r.

Egzaminy maturalne

28.               

25.05. 2021 r.

Rada Pedagogiczna poświęcona zagrożeniom,

dzień otwarty – zebrania z rodzicami

29.               

21.06. 2021 r.

Klasyfikacja roczna pozostałych klas

30.               

21.06. 2021 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie TG.14 – cz. praktyczna

31.               

22.06. 2021 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie część pisemna

32.               

24.06. 2021 r..

Rada Plenarna

33.               

25.06. 2021 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

34.               

od 26.06. 2021 r.

Ferie letnie

35.               

od 26.06. 2021 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie AU.35, TG.14, EE.08

36.               

23-24.08. 2021 r.

Egzaminy poprawkowe maturalne

37.               

24-25.08. 2021 r.

Egzaminy poprawkowe ( z przedmiotów)