KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

ANNA WRONKA - CIEŚLA

 

Godziny pracy:

 

Poniedziałek

14.10 – 14.55

Środa

08.45 – 14.00

Czwartek

08.00 – 09.30

Piątek

08.45 - 09.35,     12.20 -13.15

 

 

PRAKTYKI  SZKOLNE r. szk. 2023/2024

klasa III tep    02.10 - 27.10.2023 r.
 klasa III ti     02.10 - 27.10.2023 r.
  klasa IV tep, IV trp     06.11 - 01.12.2023 r.
klasa IV tsp     13.11 - 08.12.2023 r.
klasa IV to     13.11 - 08.12.2023 r.
klasa III tsp, III to
    05.02 - 01.03.2024 r.
klasa IV ti
   08.04 - 03.05.2024 r.

 

                                 Wszyscy uczniowie przed rozpoczęciem praktyk są zobowiązani do dostarczenia kierownikowi praktyk kopii ubezpieczenia od NNW

 

 

listaaa

 

Dokumenty dla praktykantów