Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

 

A o to nasz nowy Samorząd Szkolny w składzie:

Norbert Szupłak - kl. 3 ai – przewodniczący szkoły
Mateusz Łabędzki - kl. 3 ipa – zastępca przewodniczącego
Kacper Dobrosz- kl. 3 to – skarbnik
Jakub Matyjaszek - 2 tip – protokólant
 
Pozostały skład:
Aleksandra Małkowska - kl. 3 te
Magdalena Soporek - kl. 3 te
Emilia Stachura - kl. 2 top
Kacper Strzelecki - kl. 3 to
 


 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

 

Założenia na rok szkolny 2021/2022

 • Przygotowywanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły oraz środowiska lokalnego;
 • Rozwijanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.

 

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • Organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • Współudział w uroczystościach szkolnych
 • Udział w akcjach charytatywnych

Współpraca z:

 • Grono Pedagogiczne         

 

Opiekunowie SU: p. Ewelina Jaworska, p. Katarzyna Reczulska                

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021