Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

przewodniczący - Jacek Gipsiak z klasy III ai,

zastępcą przewodniczącego - Igor Grabowski - II ipb,

skarbnik - Kasia Klonowska - III at,

protokolant - Artur Feder - I trep

Oliwia Gołębiowska - III ts

Julia Janeczek - II top

Aneta Piasek - III at

Ola Traczyk - III ts


 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

 

Założenia na rok szkolny 2020/2021

 • Przygotowywanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły oraz środowiska lokalnego;
 • Rozwijanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.

 

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • Organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • Współudział w uroczystościach szkolnych
 • Udział w akcjach charytatywnych

Współpraca z:

 • Grono Pedagogiczne         

 

Opiekunowie SU: p. Ewelina Jaworska, p. Katarzyna Reczulska                

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021