Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie grodziskim odbywa się online przez stronę:

https://powiatgrodziski.edu.com.pl/kandydat/app/index.htmlEtapy rekrutacji:

 1. Składanie wniosków:
  W systemie można się rejestrować od 15 maja do 19 czerwca do godziny 15:00;

 2. Ewentualne zmiany preferencji kandydata można wprowadzać od 23 czerwca do 12 lipca do godziny 15:00;

 3. Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (świadectwa ukończenia szkoły oraz wyników egzaminu ósmoklasisty) – 23 czerwca do 12 lipca do godziny 15:00.
  Kandydaci dostarczają dokumenty tylko do szkoły pierwszego wyboru w powiecie grodziskim, oceny ze świadectwa kandydaci muszą samodzielnie wprowadzić do systemu.
  Wyniki egzaminu ósmoklasisty wprowadza komisja rekrutacyjna w szkole pierwszego wyboru w powiecie grodziskim;

 4. Wydawanie skierowania na badania lekarskie dla kandydatów do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia od 15 maja do 24 lipca;

 5. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych – 21 lipca;
  Listy kandydatów będą wywieszone na terenie szkoły.
   
 6. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole od 21 do 26 lipca do godziny 15:00;
  Potwierdzeniem woli podjęcia nauki jest dostarczenie oryginałów dokumentów do szkoły.

 7. Publikacja list kandydatów przyjętych - 27 lipca do godziny 14:00