Zespołu Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku


Dyrektor Szkoły: Paweł Świeczka

Wicedyrektor Szkoły: Elżbieta Łachnik

Wicedyrektor Szkoły: Katarzyna R eczulska

 

przedmiot

nauczyciele

język polski

Wiesława Oziemkiewicz, Anna Pańczyk, Paulina Szymańska,
Anna Matejko

język angielski

Eliza Gradus, Katarzyna R eczulska, Magdalena Zabłocka, Marta Boho-Baran, Barbara Rybczyńska, Monika Puszczak, Sylwia Geneja-Kużawa

język rosyjski

Dorota Malkiewicz

język niemiecki

Edyta Dzierzbicka, Paulina Rusek

język hiszpański

Katarzyna Buza, Selma Negrete Sepulveda

historia

Agnieszka Żyła, Marcin Zawadzki

wiedza o społeczeństwie

Agnieszka Żyła

historia i teraźniejszość

Marcin Zawadzki

wiedza o kulturze

Anna Pańczyk

geografia

Aldona Rybkowska, Lidia Iwoła

biologia

Iwona Kubica

chemia

Jan Gołąb

matematyka

Elżbieta Łachnik, Monika Sobiech, Barbara Kopeć

fizyka

Anna Krzyczkowska

informatyka

Piotr Żebrowski, Mateusz Kowalczyk

edukacja dla bezpieczeństwa

Maciej Kiełtyka

wychowanie fizyczne

Anna Wronka-Cieśla, Daniel Klonowski, Igor Kowalik, Tomasz Chłopaś

podstawy przedsiębiorczości

Beata Stefańska-Wojtczak

przedmioty zawodowe ekonomiczne

Agnieszka Zegarłowicz, Beata Stefańska-Wojtczak, Beata Kornacka-Cybulska, Kamil Węcławek

przedmioty zawodowe informatyczne

Grzegorz Lichtarski, Paweł Świeczka, Piotr Żebrowski, Robert Wronkowski, Krzysztof Żurek, Arkadiusz Kwapisz

przedmioty zawodowe turystyczne

Iwona Wronkowska, Iwona Tomaszewska

przedmioty zawodowe spedycyjne

Beata Kornacka-Cybulska

przygotowanie do życia w rodzinie

Iwona Kubica

plastyka

Jakub Ćwieczkowski

bezpieczeństwo i higiena pracy

Kamil Węcławek

religia

Anna Nałęcz-Dzikowska

filozofia

Anna Nałęcz-Dzikowska

kierownik szkolenia praktycznego

Anna Wronka-Cieśla

pedagog-psycholog

Anna Jabłonowska, Marta Petrykowska

biblioteka

Ewelina Jaworska, Beata Piekarska

nauczyciel wspomagający

Małgorzata Matecka