W ostatnim tygodniu września świętowaliśmy w naszej Szkole Europejski Dzień Języków. Uczniowie brali udział w quizach na temat języków obcych. Grupa, która zdobyła największą liczbę punktów otrzymała „złoty bilet” czyli paszport zwalniający z odpowiedzi pisemnej i ustnej przez najbliższy tydzień.

 

26 września grupa niemiecka z klasy 2 LO uczestniczyła w pokazowej lekcji języka niemieckiego, która została zorganizowana przez Instytut Austriacki w ramach Europejskiego Dnia Języków. Tematem lekcji była geografia, język oraz kultura Austrii. Zajęcia prowadziła rodowita Austriaczka, która używała tylko języka niemieckiego 😄 Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach szlifując przy okazji język 🇦🇹🇩🇪

 

Drodzy Maturzyści!

Jeżeli uzyskaliście już dostęp do systemu ZIU a macie wątpliwości jak złożyć deklarację, to instrukcję macie TU.

 

Powodzenia!

Zebrania z rodzicami

13-09-2022 r.

Spotkanie z Dyrektorem w sali gimnastycznej:

klasy pierwsze godz. 17.00

klasy czwarte godz. 17.30

                 sala                 godz.

I lop     22 (parter)           17.00

I lo       29 (I piętro)         17.00

I tip     23 (parter)            17.00

I top     48 (I piętro)         17.00

I tsp     46 (II piętro)       17.00

I tep     24 (parter)           17.00

IV at    40 (II piętro)        17.30

IV ai    27 (I piętro)         17.30

IVot     19 (parter)           17.30

IV ts    9 (pater)               17.30

IV lop  47 (II piętro)       17.30

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie grodziskim odbywa się online przez stronę:

https://powiatgrodziski.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

 

Etapy rekrutacji:

 1. Składanie wniosków:
  W systemie można się rejestrować od 16 maja do 20 czerwca do godziny 15:00;

 2. Ewentualne zmiany preferencji kandydata można wprowadzać od 24 czerwca do 13 lipca do godziny 15:00;

 3. Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (świadectwa ukończenia szkoły oraz wyników egzaminu ósmoklasisty) – 24 czerwca do 13 lipca;
  Kandydaci dostarczają dokumenty tylko do szkoły pierwszego wyboru w powiecie grodziskim, oceny ze świadectwa oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty kandydaci muszą samodzielnie wprowadzić do systemu.

 4. Wydawanie skierowania na badania lekarskie dla kandydatów do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia od 16 maja do 26 lipca;

 5. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych – 20 lipca do godziny 14:00;

 6. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole od 21 do 27 lipca do godziny 15:00;
  Potwierdzeniem woli podjęcia nauki jest dostarczenie oryginałów dokumentów do szkoły.

 7. Publikacja list kandydatów przyjętych - 28 lipca do godziny 14:00