W ostatnim tygodniu września świętowaliśmy w naszej Szkole Europejski Dzień Języków. Uczniowie brali udział w quizach na temat języków obcych. Grupa, która zdobyła największą liczbę punktów otrzymała „złoty bilet” czyli paszport zwalniający z odpowiedzi pisemnej i ustnej przez najbliższy tydzień.