10 kwietnia w naszej szkole odbył się turniej gier komputerowych gdzie uczniowie mogli rywalizować ze sobą w kilku popularnych grach:

Counter Strike – 1 miejsce zajęła drużyna „M i Ż” w składzie Paweł Domino, Jan Sforza, Filip Wyczyński, Krystian Dębek, Dominik Gdak.

Zdecydowanie najwięcej uczestników ze szkoły jak i spoza niej przyciągnął popularny Counter Strike.

W grze piłkarskiej FIFA pierwsze miejsce zajął Dawid Giersin  natomiast w League Of Legends na pierwszym miejscu podium stanęli uczniowie z drużyn "Skill" w składzie: Michał Smoleń, Hubert Zieliński, Daniel Wojtaszewski, Jakub Pilipczuk, Adrian Jackowski.

Swoich sił można było spróbować także w popularnych "Czołgach" (World Of Tanks) bez rywalizacji.

Turniej przygotowany został przez uczniów Technikum Informatycznego z klasy 3 TI pod opieką Pana Grzegorz Lichtarskiego.

 

W dniu 8 marca odbyła się w Zespole Szkół nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku szósta edycja akcji Honorowego Dawcy Krwi.

Krew mogli oddać uczniowie, którzy ukończyli 18 lat, nauczyciele oraz mieszkańcy Milanówka.  Do oddania krwi zgłosiło się ogółem 22 osoby, ale zakwalifikowało się tylko 15 osób. 6750 ml krwi trafiło do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ul. Saska 63/75.

Oddawanie krwi jest wspaniałym gestem dla drugiego człowieka. Daje satysfakcję bycia lepszym człowiekiem i jest godna naśladowania.

Pamiętajmy !

Krew jest najcenniejszym darem. Podziel się, bo  krwi nie da się wyprodukować. Potrzebny jesteś TY !

 

15 marca 2019 roku odbyły się BEMONALIA. Tego dnia zajęcia poprowadzone zostały w formie zabaw, gier, konkursów, realizowano ciekawe projekty. Młodzież między innymi brała udział w kalamburach, ćwiczyła zumbę, tworzyła filmy, śpiewała. Na czwartej godzinie lekcyjnej wszyscy spotkali się w sali gimnastycznej, gdzie dokonano podsumowania wcześniejszych zajęć. Pani Anna Krzyczkowska z uczniami z klasy IV TI przeprowadziła bardzo ciekawe eksperymenty fizyczne zakończone słodką niespodzianką- przygotowanymi specjalnie na tę okazję lodami. Uczestników apelu czekała jeszcze jedna niespodzianka na zakończenie uroczystości.

Pani Dyrektor poczęstowała wszystkich tortem.

 

W ramach projektu "Szkoła z klasą" organizujemy w naszej szkole konkurs na projekt miejsca relaksu dla uczniów. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału. 

 

 

Regulamin konkursu na projekt

”Kącika relaksu”

Zespół Szkół nr 2 im. gen. J. Bema

 

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 2 im. gen.  J. Bema w Milanówku

 1. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu aranżacji „Kącika relaksu” w Zespole Szkół nr 2 im. gen.  J.  Bema w Milanówku.

 1. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wykonanie najlepszej pracy –projektu aranżacji, kolorystyki, wystroju, wyposażenia przeznaczonego na „Kącik relaksu”.

 1. UCZESTNICY KONKURSU

W konkursie udział mogą wziąć uczniowie, zarówno indywidualnie jak i w grupach 2 osobowych, oraz pracownicy szkoły.

 1. ZADANIA KONKURSU

Do zadań uczestników konkursu będzie należało opracowanie projektów spełniających funkcjonalne i praktyczne rozwiązania.

 1. ZAŁOŻENIA KONKURSU.
 • W projekcie aranżacji należy uwzględnić następujące elementy:
  a) miejsce do odpoczynku,
  b) miejsce do czytania,
  c) miejsce do wspólnego spędzania czasu,
 • Graficzne opracowanie aranżacji „Kącika relaksu” musi zawierać:
  a) propozycję zagospodarowania wnętrza,
  b) propozycję doboru materiałów wystroju wnętrza,
  c) propozycję wyposażenia w meble i inne sprzęty,
 • Rozwiązania przyjęte w projekcie nie mogą zmieniać i naruszać w sposób istotny elementów konstrukcyjnych budynku.
 1. ZASADY OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ

Pracę konkursową musi cechować czytelność, funkcjonalność i ekonomika przyjętych rozwiązań.

 1. ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ

Praca konkursowa musi składać się z wydruku lub szkicu odręcznego, wykonanego projektu. Dodatkowo projekt powinien być również w wersji elektronicznej. W celu umożliwienia wykorzystania, uczestnicy konkursu zobowiązani są do przekazania zawartości opracowania w postaci zapisu elektronicznego możliwego do kopiowania na płytach CD, w formatach *jpg, *pdf.

Płytę i wydruk należy umieścić w czytelnie oznaczonej kopercie.

 1. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe należy składać do 14 kwietnia 2019 r. do: p. Eweliny Jaworskiej.

 1. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 • atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań „Strefy relaksu”,
 • sprawność funkcjonalną zaproponowanych rozwiązań.

Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez Jury ustalone przez panią Dyrektor Agnieszkę Zegarłowicz.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Festiwalu Gier Komputerowych „Bema”, który odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00

Chętne drużyny zgłaszają swój udział do sekretariatu szkoły lub biblioteki szkolnej.

Istniej możliwość grania własnymi peryferiami (słuchawki, mysz, klawiatura)

Drużyny:
WOT - 3 osoby
CS - 5 osób
LOL - 5 osób
Fifa - zawody indywidualne