9 listopada uczniowie kl. III LOp pod opieką p. A. Pańczyk i p. K. Reczulskiej uczestniczyli w lekcji muzealnej. Dzięki zajęciom prowadzonym przez panią edukator, mieliśmy okazję obejrzeć i zgłębić najcenniejsze dzieła Muzeum Narodowego.
 
 

"Zostań mistrzem ortografii" to hasło przewodnie XIV edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego o "Złote Pióro Starosty" Powiatu Grodziskiego, który odbył się 26 października 2021r. w Zespole Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku. Konkurs ma na celu popularyzowanie zasad poprawnej polszczyzny, podnoszenie sprawności ortograficznej oraz motywowanie do nauki ortografii. Organizowana przez nas impreza promowana jest przez władze miasta, powiatu i lokalne media. Patronat honorowy objęli: Starosta Powiatu Grodziskiego Marek Wieżbicki, Fundacja Języka Polskiego przy Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Burmistrz Miasta Milanówka Piotr Remiszewski oraz Radio Bogoria.

    Powiatowy Konkurs Ortograficzny połączony jest z wykładem dotyczącym zagadnień językowych i stylistycznych. W tym roku po raz kolejny gościem specjalnym był dr Jarosław Łachnik, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosił wykład na temat „Najnowszych wyrazów w języku polskim: skąd się biorą, czego dotyczą?”. W spotkaniu udział wzięli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.   

W finale konkursu ortograficznego wzięło udział 15 uczniów szkół podstawowych i 10 reprezentantów szkół ponadpodstawowych z dziewięciu szkół powiatu grodziskiego, którzy zostali wyłonieni w szkolnych eliminacjach. 

Wyniki konkursu :

Kategoria - „szkoły podstawowe”:

Tytuł Mistrza Ortografii – Szymon Certa, uczeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Książenicach

II miejsce – Michał Buzuk, uczeń  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Książenicach

III miejsce – Aleksandra Sobieszek, uczennica Szkoły Podstawowej  w Międzyborowie

 

Kategoria - „szkoły ponadpodstawowe”:

Tytuł Mistrza Ortografii – Zuzanna Bulska, uczennica Zespołu Szkół nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku

II miejsce – Joanna Cabaj, uczennica Zespołu Szkół nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku

III miejsce – Berenika Gmurska, uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

 

Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom oraz zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

 

W roku szkolnym 2023/2024 istnieje możliwość ubezpieczenia uczniów ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IMIENIA GENERAŁA JÓZEFA BEMA w Milanówku od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Można ubezpieczyć się poprzez link https://ubestrefa.pl/oferta/u6qse1 lub osobiście w punkcie.

Są trzy warianty ubezpieczenia. Rodzic wybiera ten który mu odpowiada. Po opłaceniu składki polisę otrzymuje na maila .

 

Stanisław Wróblewski

Agent PZU

PZU SA 

Piłsudskiego 14 lok 34  , 05-822 Milanówek

k : 602366580

t : 22 7583018

https://swroblewski.agentpzu.pl

 

 

 

W październiku br grupa informatyków pod kierownictwem p. Pawła Świeczki odwiedziła Irlandę w ramach programu Erasmus (POWER VET). Przez dwa tygodnie nauczyli się mnóstwo rzeczy na temat budowania aplikacji internetowych, ale także kultury i obyczajów Irlandczyków. To było niezapomniane przeżycie! (szczegóły możecie sprawdzić na fejsie Szkoły)

mLegitymacja to uzupełnienie papierowej legitymacji szkolnej – cyfrowa kopia.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu.

 

Aby uruchomić mLegitymację należy:

 

1) Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji.

mLegitymacja może być wystawiona chętnemu uczniowi na wniosek ucznia (w przypadku ucznia pełnoletniego) lub jego rodziców (w przypadku ucznia niepełnoletniego).

Prosimy, aby przewodniczący każdej klasy składał wszystkie zebrane wnioski w sekretariacie.

Wniosek o wydanie mLegitymacji znajduje się w zakładce Uczeń/Dokumenty/Dokumenty dla uczniów

2) Wysłać do dziennika elektronicznego zdjęcie do legitymacji.

Poniżej link do bezpłatnego kreatora zdjęć do mLegitymacji.

https://passport-photo.online/pl


Instrukcja obsługi kreatora zdjęć

https://cms-v1-files.superszkolna.pl/sites/930/cms/szablony/16534/pliki/mlegitymacja.pdf

 

3) Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel

https://cms-v1-files.superszkolna.pl/sites/930/cms/szablony/16534/pliki/regulamin_uslugi_mlegitymacja_szkolna_w_aplikacji_mobywatel.pdf

 

4) Instrukcja dodawania mLegitymacji do aplikacji mObywatel

https://cms-v1-files.superszkolna.pl/sites/930/cms/szablony/16534/pliki/

 

5) Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

 

Informacje dodatkowe:

mLegitymacja szkolna będzie unieważniana przez szkołę w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej.

Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna. Posiadacz legitymacji lub odpowiednio rodzic posiadacza niepełnoletniego będzie mógł zgłosić szkole konieczność unieważnienia mLegitymacji szkolnej w drodze wniosku.

Wniosek o anulowanie mLegitymacji Uczeń/Dokumenty/Dokumenty dla uczniów

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z tradycyjnych dokumentów. Jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.