Przyznanie tegorocznych Pokojowych Nagród Nobla, których laureatami są: Aleś Bialacki- białoruski działacz społeczny, obrońca praw człowieka, Memoriał - rosyjska organizacja praw człowieka i Centrum Wolności Obywatelskich - ukraińska organizacja praw człowieka, stało się w klasach 4 ipa i 4 lop wstępem do dyskusji i pracy na temat współczesnego społeczeństwa obywatelskiego i roli praw człowieka na świecie.