Materiał informacyjny adresowany do dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców opracowany w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/informator-dla-dyrektorow-szkol-i-nauczycieli

Back to top