Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema
05-822 Milanówek, ul. Wójtowska 3

Numer konta
67 9291 0001 0087 9026 3000 0010