Poniżej wykaz podstaw programowych, programów nauczania i podręczników, na podstawie których realizujemy zajęcia w ZS Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku

 

Na mocy ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) - art. 42 ust. 2f w ZS Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku nauczyciele dysponują dostępnością według harmonogramu zamieszczonego poniżej (dostęp po zalogowaniu do g suite):

Harmonogram dostępności (kliknij)

...

  • itakap.png
  • logo_arrownet.png
  • logo_fm_logistic.png
  • logo_ipr.png
  • logo_ki.png
  • logo_pikomp.png
  • logo_srgm.png
  • logo_toyota_mhp.png
  • mrot.jpg

Podkategorie