Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu uczcili pamięć swoich nauczycieli, którzy już odeszli.