Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu uczcili pamięć swoich nauczycieli, którzy już odeszli. 

 

Back to top