ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO  2017/2018

 

Lp

Data

Wydarzenie

1.                 

4.09.2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego – Posiedzenie Rady Pedagogicznej/szkolenie

2.                 

14.09.2017 r. (czwartek)

Zebrania rodziców:

godz. 17.00 - klasy I  spotkanie  z dyrektorem,

godz. 17.30 - klasy IV spotkanie z dyrektorem,

spotkanie zespołów wychowawczych

3.                 

15-09-2017 r.

25-lecie wymiany pol.-niem.

4.                 

13.10.2017 r.

Dzień Edukacji Narodowej

5.                 

17.10.2017 r.

Zebranie z rodzicami wszystkich klas

6.                 

     11. 2017 r.

Próbne egzaminy zawodowe

7.                 

5.12.2017 r.

Rada Pedagogiczna poświęcona zagrożeniom –

Dzień otwarty – spotkania z rodzicami.

8.                 

22.12.2017 r.

Uroczysta Rada Pedagogiczna -

spotkanie z pracownikami szkoły i emerytami

9.                 

23-31.12.2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

10.               

5.01.2018 r.

Wystawianie ocen za semestr I

11.               

9.01.2018 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna i zebrania z rodzicami

12.               

10.01.2018 r.

Część praktyczna egzaminu z klasyfikacji T.14

13.               

11.01.2018 r.

Plenarna Rada Pedagogiczna

14.               

11-01-2018 r.

Część pisemna egzaminu z klasyfikacji A.36, E.14,T.14

15.               

12-15.01.2018 r.

Część praktyczna egzaminu z klasyfikacji E.14.

16.               

15.01-28.01.2018 r.

Ferie zimowe

17.               

od 17-20.01.2018 r.

Część praktyczna egzaminu z klasyfikacji A.36.

18.               

 03.2018 r.  

Próbny egzamin maturalny

19.               

15-03-2018 r.

„Bemonalia” – święto szkoły. Spotkania z gimnazjalistami.

20.               

27.03.2018 r.

Wystawiamy zagrożenia w klasach IV/maturalnych/

21.               

27.03.2018 r.

Rada Pedagogiczna - zagrożenia w klasach kończących

22.               

27.03.2018 r.

Zebrania z rodzicami

23.               

  03.2018 r. 

Rekolekcje

24.               

  03.2018 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

25.               

29.03-03.04.2018 r.

Przerwa świąteczna

26.               

24.04.2018 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

dla klas kończących.

27.               

27.04.2018 r.

Uroczyste pożegnanie klas IV

28.               

26.04.2018 r.

Gra Miejska

29.               

04-22.05.2018 r.

Egzaminy maturalne

30.               

22.05.2018 r.

Rada Pedagogiczna poświęcona zagrożeniom,

dzień otwarty – zebrania z rodzicami

31.               

26.06.2018 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie T.14

32.             

od 25.06 do 4.07.2018

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie E.12, E.13, A.35, T.13.

33.             

19.06.2018 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie część pisemna

34.             

19.06.2018 r.

Klasyfikacja roczna pozostałych klas

35.             

21.06.2018 r.

Rada Plenarna

36.            

22.06.2018 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

37.        

25.06.2018 r.

Ferie letnie

38.             

od 21-22.08.2018 r.

Egzaminy poprawkowe

Back to top