Zespół Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku zamieszcza:

 

 „ZAPYTANIE O CENĘ - remontu nawierzchni boiska

na terenie obiektu Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Wójtowskiej 3 w Milanówku”

 

  • Termin składania ofert: do dnia 21-05-2018 do godziny 11:00
  • Ofertę cenową należy przedstawić w sekretariacie zamawiającego.

 Dokumenty do pobrania w zakładce - szkoła - zamówienia publiczne:

  1. Zapytanie o cenę
  2. Formularz zapytania
  3. Przedmiar
  4. Specyfikacja Techniczna
  5. Umowa - projekt

Back to top