Drukuj
Kategoria: Organizacja roku szkolnego
Odsłony: 5093

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Data

Wydarzenie

 

3.09.2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego – zebranie zespołów przedmiotowych

 

18.09.2018 r. (wtorek)

Zebrania rodziców:

godz. 17.00 - klasy I spotkanie z dyrektorem,

godz. 17.30 - klasy IV spotkanie z dyrektorem,

spotkanie zespołów wychowawczych

 

14-21.09.2018 r.

Wyjazd do St. Goarshausen

 

12.10.2018 r.

Dzień Edukacji Narodowej

 

16.10.2018 r.

Zebranie z rodzicami wszystkich klas

 

11.2018 r.

Próbne egzaminy zawodowe kl. IV

 

4.12.2018 r.

Rada Pedagogiczna poświęcona zagrożeniom –

Dzień otwarty – spotkania z rodzicami.

 

21.12.2018 r.

Uroczysta Rada Pedagogiczna -

spotkanie z pracownikami szkoły i emerytami

 

24-31.12.2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

4.01.2019 r.

Wystawianie ocen za semestr I

 

8.01.2019 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna i zebrania z rodzicami

 

9.01.2019 r.

Część praktyczna egzaminu z klasyfikacji T.14

 

10.01.2019 r.

Plenarna Rada Pedagogiczna

 

10.01.2019 r.

Część pisemna egzaminu z klasyfikacji A.36, E.14,T.14

 

12-15.01.2019 r.

Część praktyczna egzaminu z klasyfikacji E.14.

 

od 17-19.01.2019 r.

Część praktyczna egzaminu z klasyfikacji A.36.

 

28.01-10.02.2019 r.

Ferie zimowe

 

03.2019 r.

Próbny egzamin maturalny

 

19.03.2019 r.

Zebrania z rodzicami

 

26.03.2019 r.

Wystawiamy zagrożenia w klasach IV/maturalnych/

 

26.03.2019 r.

Rada Pedagogiczna - zagrożenia w klasach kończących

 

03.2019 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna i „Bemonalia” (15.03)

 

04.2019 r.

Rekolekcje

 

16.04.2019 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

dla klas kończących.

 

18-23.04.2019 r.

Przerwa świąteczna

 

26.04.2019 r.

Uroczyste pożegnanie klas IV

 

06-24.05.2019 r.

Egzaminy maturalne

 

21.05.2019 r.

Rada Pedagogiczna poświęcona zagrożeniom,

dzień otwarty – zebrania z rodzicami

 

31.05.2019 r.

Gra Miejska

 

14.06.2019 r.

Klasyfikacja roczna pozostałych klas

 

17.06.2019 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie T.14

 

18.06.2019 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie część pisemna

 

18.06.2019 r.

Rada Plenarna

 

21.06.2019 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

od 22.06.2019 r.

Ferie letnie

 

od 24.06 do 30.06.2019 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie E.12, E.13, A.35, T.13.

 

od 20-21.08.2019 r.

Egzaminy poprawkowe maturalne

 

26-28.08.2019 r.

Egzaminy poprawkowe ( z przedmiotów)