Zespołu Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku


Dyrektor Szkoły: Agnieszka Zegarłowicz

przedmiot

nauczyciele

język polski

Wiesława Oziemkiewicz, Anna Pańczyk

język angielski

Eliza Gradus, Katarzyna Reczulska

język rosyjski

Dorota Malkiewicz

język niemiecki

Teresa Marat

język hiszpański

Karolina Siewierska

historia

Agnieszka Żyła

wiedza o społeczeństwie

Agnieszka Żyła

wiedza o kulturze

Anna Pańczyk

geografia

Aldona Rybkowska

biologia

Iwona Kubica

chemia

Iwona Medykowska-Bohdan  

matematyka

Elżbieta Łachnik, Monika Sobiech, Irena Więcławska

fizyka

Anna Krzyczkowska

informatyka

Piotr Żebrowski

edukacja dla bezpieczeństwa

Maciej Kiełtyka

wychowanie fizyczne

Małgorzata Rokicka-Kowalska, Anna Wronka-Cieśla, Daniel Klonowski

podstawy przedsiębiorczości

Beata Stefańska-Wojtczak

przedmioty zawodowe ekonomiczne

Agnieszka Zegarłowicz, Małgorzata Skrzypczyk, Beata Stefańska-Wojtczak

przedmioty zawodowe informatyczne

Grzegorz Lichtarski, Paweł Świeczka, Piotr Żebrowski

przedmioty zawodowe turystyczne

Iwona Wronkowska

przedmioty zawodowe spedycyjne

Andrzej Wojciechowski

przygotowanie do życia w rodzinie

Iwona Kubica

religia

ks. Bartosz Strzemiński

kierownik szkolenia praktycznego

Anna Wronka-Cieśla/Anna Pańczyk

pedagog-psycholog

Anna Jabłonowska

biblioteka

Ewelina Jaworska

Back to top