Drukuj
Kategoria: Z życia szkoły
Odsłony: 691

mLegitymacja to uzupełnienie papierowej legitymacji szkolnej – cyfrowa kopia.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu.

 

Aby uruchomić mLegitymację należy:

 

1) Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji.

mLegitymacja może być wystawiona chętnemu uczniowi na wniosek ucznia (w przypadku ucznia pełnoletniego) lub jego rodziców (w przypadku ucznia niepełnoletniego).

Prosimy, aby przewodniczący każdej klasy składał wszystkie zebrane wnioski w sekretariacie.

Wniosek o wydanie mLegitymacji znajduje się w zakładce Uczeń/Dokumenty/Dokumenty dla uczniów

2) Wysłać do dziennika elektronicznego zdjęcie do legitymacji.

Poniżej link do bezpłatnego kreatora zdjęć do mLegitymacji.

https://passport-photo.online/pl


Instrukcja obsługi kreatora zdjęć

https://cms-v1-files.superszkolna.pl/sites/930/cms/szablony/16534/pliki/mlegitymacja.pdf

 

3) Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel

https://cms-v1-files.superszkolna.pl/sites/930/cms/szablony/16534/pliki/regulamin_uslugi_mlegitymacja_szkolna_w_aplikacji_mobywatel.pdf

 

4) Instrukcja dodawania mLegitymacji do aplikacji mObywatel

https://cms-v1-files.superszkolna.pl/sites/930/cms/szablony/16534/pliki/

 

5) Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

 

Informacje dodatkowe:

mLegitymacja szkolna będzie unieważniana przez szkołę w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej.

Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna. Posiadacz legitymacji lub odpowiednio rodzic posiadacza niepełnoletniego będzie mógł zgłosić szkole konieczność unieważnienia mLegitymacji szkolnej w drodze wniosku.

Wniosek o anulowanie mLegitymacji Uczeń/Dokumenty/Dokumenty dla uczniów

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z tradycyjnych dokumentów. Jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.