W ramach projektu "Szkoła z klasą" organizujemy w naszej szkole konkurs na projekt miejsca relaksu dla uczniów. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału. 

 

 

Regulamin konkursu na projekt

”Kącika relaksu”

Zespół Szkół nr 2 im. gen. J. Bema

 

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 2 im. gen.  J. Bema w Milanówku

 1. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu aranżacji „Kącika relaksu” w Zespole Szkół nr 2 im. gen.  J.  Bema w Milanówku.

 1. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wykonanie najlepszej pracy –projektu aranżacji, kolorystyki, wystroju, wyposażenia przeznaczonego na „Kącik relaksu”.

 1. UCZESTNICY KONKURSU

W konkursie udział mogą wziąć uczniowie, zarówno indywidualnie jak i w grupach 2 osobowych, oraz pracownicy szkoły.

 1. ZADANIA KONKURSU

Do zadań uczestników konkursu będzie należało opracowanie projektów spełniających funkcjonalne i praktyczne rozwiązania.

 1. ZAŁOŻENIA KONKURSU.
 • W projekcie aranżacji należy uwzględnić następujące elementy:
  a) miejsce do odpoczynku,
  b) miejsce do czytania,
  c) miejsce do wspólnego spędzania czasu,
 • Graficzne opracowanie aranżacji „Kącika relaksu” musi zawierać:
  a) propozycję zagospodarowania wnętrza,
  b) propozycję doboru materiałów wystroju wnętrza,
  c) propozycję wyposażenia w meble i inne sprzęty,
 • Rozwiązania przyjęte w projekcie nie mogą zmieniać i naruszać w sposób istotny elementów konstrukcyjnych budynku.
 1. ZASADY OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ

Pracę konkursową musi cechować czytelność, funkcjonalność i ekonomika przyjętych rozwiązań.

 1. ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ

Praca konkursowa musi składać się z wydruku lub szkicu odręcznego, wykonanego projektu. Dodatkowo projekt powinien być również w wersji elektronicznej. W celu umożliwienia wykorzystania, uczestnicy konkursu zobowiązani są do przekazania zawartości opracowania w postaci zapisu elektronicznego możliwego do kopiowania na płytach CD, w formatach *jpg, *pdf.

Płytę i wydruk należy umieścić w czytelnie oznaczonej kopercie.

 1. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe należy składać do 14 kwietnia 2019 r. do: p. Eweliny Jaworskiej.

 1. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 • atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań „Strefy relaksu”,
 • sprawność funkcjonalną zaproponowanych rozwiązań.

Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez Jury ustalone przez panią Dyrektor Agnieszkę Zegarłowicz.

Back to top