W obiekcie Zespole Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku w dniu 25.09.2018 o godzinie 1000 został
przeprowadzony próbny alarm  z ćwiczeń w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji przeciwpożarowej. Ewakuacja całego budynku była akcją niezapowiedzianą.

Organizatorem akcji była:  Pani Agnieszka Zegarłowicz – dyrektor szkoły

 W akcji ewakuacyjnej uczestniczyło: 215 osób, w tym:    - 187 młodzieży, 

                                                                                    -  14  nauczycieli,

                                                                                    - personel i pozostałe osoby przebywające w obiekcie: 14

Miejscem zbiórki dla ewakuowanych osób był teren szkolny w pobliżu bramy przy ulicy Krakowskiej.

Ewakuacja przebiegała sprawnie i w zorganizowany sposób. Uczniowie w sposób spokojny, szybko wychodzili grupami pod opieką nauczycieli i udawali się na miejsce zbiórki.

Całość ćwiczeń trwała 5 minut i 40 sekund.

Ćwiczenia odbyły się w tym roku bez obecności przedstawicieli powiadomionych jednostek (PSP i Starostwa Powiatu).

 

 

Back to top