W naszej szkole w dniach 04-08 czerwca odbył się tydzień bezpieczeństwa. Akcja została zorganizowana w ramach projektu dotyczącego Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. 6 czerwca został zorganizowany Dzień Zieleni, a 8 czerwca 2018 r. klasa II TE przygotowała apel promujący bezpieczeństwo, na którym uczniowie zapoznali się z zasadami BHP i PPoż. Brali udział w demonstracjach  i pokazach pierwszej  pomocy. W trakcie zajęć zostały zorganizowane quizy i konkursy, w których uczniowie i nauczyciele chętnie brali udział. Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek.

 

Back to top